วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การใช้งาน MyPi IoT Cloud Server

ในบทความนี้จะมากล่าวถึงการใช้งาน MyPi IoT Cloud Server เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการทำสอบ ก่อนอื่นต้อง Dowmload  File สำหรับที่ต้องใช้งานมาก่อนจะประกอบไปด้วย
  1. init.lua เป็น File startup ของ NodeMCU
  2. iothink_relay.lua File Script ที่ใช้ทำงานหลัก
  3. iothink.lua File Script Module
  4. app-debug.apk Android Application ไว้สำหรับทดสอบ
ในการ Connect เข้าระบบ Cloud จะใช้ ID ของ Client เป็นตัว Identify ขั้นตอนในการ Upload LUA Script

ให้ทำการ Upload File iothink.lua กดที่ปุ่ม Save to ESP


ให้ทำการ Upload File iothink_relay.lua กดที่ปุ่ม Save to ESP


ให้ทำการ Upload File init.lua ใน script เราต้องทำารกำหนด ssid และ pass ของเราให้ถูกต้องเสียก่อน
จากนั้นกดที่ปุ่ม Save to ESP


Restart ESP8266 กดที่ปุ่ม Restart ESP


หลังจาก Restart แล้ว script init.lua จะถูกเรียกให้ขึ้นมาทำงานก่อนโดยอัตโนมัติ แล้วทำการ Connect เข้ากับ Access Point ตาม SSID ที่เรากำหนดไว้ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหลังจากที่ Connect กับ Access Point ได้แล้ว Script iothink_relay.lua ก็จะถูกเรียกให้ทำงาน แล้งทำการ   Connect เข้ากับ Server แล้วรายงาน หมายเลข ID ออกมา ให้เราจด หมายเลข ID ไว้ใช้งานต่อไป

GPIO ที่ใช้งานใน Android App ที่ใช้ทดสอบจะเป็น 5 (GPIO14),  6 (GPIO12),  7 (GPIO13) ใครใช้ต่างจากนี้จะต้อง Build Code ของ Android ใหม่ก็ให้ขอ Source Code มาได้ครับ

Link สำหรับ Download จะส่งให้กับผู้ที่ลงรายชื่อไว้ใน Page MyPi IoT Lerning Center ก่อนเท่านั้น

การใช้งาน Android App ต้องทำการแก้ไข Device Id ก่อนโดยกดที่ปุ่มบนขวาสุดรูตัว iป้อน Device Id
LED RGB


1 Device 4 GPIO


1 Device 2 GPIO x 2

1 ความคิดเห็น: