วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การใช้งาน MyPi ESP-DEV

MyPi ESP-DEV เป็น ESP8266 Development Board ที่ได้ทำงานต่อขาของ ESP8266 ออกมาให้พร้อมใช้งาน และมีวงจร regulator 3.3v มาให้บนบอร์ดเรียบร้อยโดยที่จ่ายไป 5-7 Volt DCMyPi ESP-DEV Pin Layout


ในบอร์ดก็ยังได้มี Port สำหรับการต่อ i2c และ DHT-11, 12 มาให้พร้อมไม่ต้องไปต่อสายภายนอกเพิ่มเติมช่องต่อ i2c สามารถต่อใช้งาน OLED LCD ได้เลยทำให้สะดวกเวลาในการ Develop


สำหรับการต่อสายเพื่อทำการ Upload File Script ให้เราต่อสายจาก USB To Serial ตรงๆ ได้เลยเพราะในวงจรได้ทำการสลับ RX กับ TX ไว้ให้แล้วUSB To Serial                          ESP-DEV
          RX            <-------->            RX
          TX            <-------->            TX
          GND         <-------->            GNDการต่อใช้งาน DHT11, 22 จะใช้ Connector ที่อยู่ทางด้านล่างของ ESP8266 โดยที่

Pin 1 <----->  3.3V
Pin 2 <----->  Data
Pin 3 <----->  NC
Pin 4 <----->  GND

การต่อใช้งานจริงทั้ง OLED LCD กับ DHT22

Donate

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น