วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การใช้งาน OLED LCD กับ NodeMCU

OLED (Organic Light Emitting Diodes) จอแสดงผล หน้าจอ 128x64 ขนาด 0.96" เชื่อมต่อแบบ i2c ใช้ไฟได้ทั้ง 3.3V หรือ 5V ให้จอสว่างแสดงผลมองเห็นได้อย่างชัดเจน และประหยัดไฟ สามารถวาดภาพกราฟฟิกส์เป็นรูปต่าง ๆ หรือทำเป็นเมนูตามแบบที่ต้องการได้ใน NodeMCU ก็ไม่มีการเพิ่ม Module ที่ใช้งานมาให้เราแล้วนั่นคือ 

u8g module

สำหรับตัวที่เราจะใช้นั้นใช้ Driver เบอร์ SSD1206 Interface แบบ i2c แต่ก่อนจะใช้งานได้ต้องมั่นใจได้ว่าเป็น NodeMCU Firmware Version ล่าสุดแล้วเพราะไม่งั้นจะใช้ u8g Module ไม่ได้ Firmware Version ล่าสุดสามารถ Download ได้ ที่นี่ 

Download Code ตัวอย่าง(Link อยู่ด้านล่าง) Upload Code โดยใช้โปรแกรม  ESPlorer โดย Click ที่ปุ่ม Upload


หลังจากที่ Upload เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Reload ที่อยู่ทางด้านขวา จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาที่มีชื่อตามชื่อ File ตามที่เรา Upload ไป จากนั้นให้ click ขวาที่ปุ่มนั้น แล้วเลือก เมนู Compile xxx.lua จากนั้นจะได้ File xxx.lc เพิ่มขึ้นมา ทำการทดสอบโดย click ที่ปุ่ม xxx.lc


ในการใช้งานขั้นตอนแรกเราต้องทำการกำหนดค่าของ i2c ก่อน โดยที่ตัวแปร sda = 3 (GPIO0) scl = 4 (GPIO2)ตัวอย่างการใช้งาน
Donate

1 ความคิดเห็น: