วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Sming Framework ตอนที่3 (Basic GPIO Input/Output)

ในตอนนีี้เราจะมาทำการสร้างโปรเจ็ค HelloWorld สำหรับชาว Hardware กันนั่นก็คือ ไฟกระพริบ หลังจากที่เราทำการสร้างโปรเจ็คใน Eclipse และ กำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้วนั้นเราจะไดเโปเจ็คโล่ง ๆมาแบบนี้

Create source file


จากนั้นให้เราเปิดไปที่ Sample ของ Sming Framework ในที่นี้จะยกตัวอย่าง Basic_Blink


ให้เรา copy 2 File กับอีก 1 Folder คืด Makefile, Makefile-user.mk, include ไปไว้ใน Project ของ Eclipse วิธีการง่าย ๆ คือ คลิกเลือกที่ 2 File กับ 1 Folder นั้นแล้วกด Ctrl+C แล้วไปคลิกเลือกที่ Root project ใน Eclipse จากนั้นกด Ctrl+V ก็จะได้ดังรูปด้านล่าง


จากนั้นให้ทำการเพิ่ม Folder ใน Project โดยให้คลิกขวาที่ Root project แล้วเลือกที่เมนู New -> Folder


กำหนดในช่อง Folder name เป็น app จากนั้นกดปุ่ม Finish


ต่อไปเราจะมาเพิ่ม source file ให้คลิกที่ Root project -> app แล้วเลือกที่เมนู New ->Source File


แล้วกำหนดชื่อในช่อง Source file เป็น application.cpp จากนั้นกดปุ่ม Finish


สิ่งที่เราได้จากขั้นตอนต่าง ๆ
หลังจากที่เราได้ main source file มาแล้วเราต้องทำการเพิ่ม include header เขามาก่อนที่จะใช้งานดังนี้


และต้องทำการเพิ่ม function ที่ชื่อว่า init เข้าไปด้วย


Source codeCreate Make Target

ขั้นตอนการสร้าง Make Target ให้คลิกที่ Tab Make Target ที่อยู่ทางด้วนขวามือ ให้มองหาชื่อที่เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อโปรเจ็คทร่เราทำงานอยู่ แล้วทำการเพิ่ม Target ตามรูปMake Target
  1. all คือสั่ง build source code
  2. clean คือสั่งล้าง output ที่ได้จากการ build
  3. flash คือสั่ง flash firmware
  4. rebuild สั่ง rebuild source code ใหม่
การใช้งาน Make Target ก็แค่ double click ที่คำสั่งแต่ล่ะคำสั่ง

ขอให้สนุกกับ Sming น่ะครับ


Donate

3 ความคิดเห็น: