วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Sming Framework ตอนที่1(บทนำ)


Sming Framework คืออะไร?

Sming Framework คือ Framework ที่ใช้ในการพัฒนา WIFI Module ESP8266 ในรูปแบบของ Native โดยใช้ C++ เป็นภาษาหลักในการพัฒนา ซึ่งท่าผูพัฒนาได้เตรียบ object ต่างให้เราได้ใชงานอย่างสะดวก ตัวอย่างเช่น
 1. FtpServer
 2. HttpServer
 3. HttpRequest
 4. HttpResponse
 5. TemplateFileStream
 6. HttpClient
 7. MqttClient
 8. Timer
 9. WifiAccessPoint
 10. WifiStation
 11. JsonObject
 12. SpifFS
เครื่องมื่อที่ใช้ในการพัฒนา

ในการพัฒนา ESP8266 ด้วย Sming Framework นั้นจะใช้ Eclipse CDT (C++) ในการพัฒนา 


บทความในเรื่องนี้จะมีทั้งหมด 20 ตอน
 1. การกำหนดค่าต่าง ๆ ใน Eclipse
 2. Hello World (Blink)
 3. Basic Serial
 4. Serial Message Receive Callback
 5. Basic GPIO Input/Output
 6. WFI Station Mode
 7. WIFI AP Mode
 8. DHT22 Sensor reader
 9. i2c LiquidCrytal LCD
 10. OLED LCD
 11. HTTP Client ThingSpeak
 12. Ftp Server
 13. Basic bootstrap
 14. Basic JQuery
 15. Sample Web Page
 16. HTTP API for data reading/writeing
 17. Json Pparser
 18. Web control interface
 19. Introduction for MQTT
 20. MQTT Publish / Subscribe


กาติดตั่งเครื่องมือและ Framework

ในการติดตั่งเครื่องมือสามารถเข้าไปดูที่เว็ปของผู้พัฒนาได้ที่นี่ โดยจะสามารถใช้งานได้ 3 Plateform

 1. Windows
 2. Mac OS
 3. Linux

ในการติดตั้งแนะนำว่าให้ทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งคัด รับรองว่าสามารถใช้งานได้แน่นอน

ตัวอย่างโปรเจ็คที่พัฒนาจาก Sming Frameworkครั้งนี้ก็ลองไปติดตั่งเครื่องมือกันให้เรียบร้อยคราวหน้าเราจะมาเริ่มต้นพัฒนา ESP8266 ด้วย Sming Framework สำหรับใครที่ติดตั่งแล้วมีปัญหาในการใช้งานก็ฝากคำถามไว้ได้เลยน่ะครับ
Donate

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น