วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Linkit Smart 7688 Duo (ตอนที่ 4) REPL

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จัก Read-Eval-Print-Loop (REPL) ต่อไปจะเรียกสั้น ๆ ว่า REPL ซึ่งเจ้า REPL นี่จะช่วยทำให้เราสามารถสร้าง Command Line Interface (CLI) ในการสร้างคำสั่งที่ใช้ในการควบคุม Hardware ต่าง ๆ

 Command Line Interface (CLI) 


การทำงานจะต้องอยู่ภายใน function ที่ ชื่อว่า repl.inject()ต่อไปเราจะมาดู Basic การทำงานของ REPL กันจาก Code ตัวอย่าง


เราได้ทำงานสร้าง function ที่ชื่อว่า hello และใน function นั้น จะให้ทำการ print คำว่า Hello World ออกมาทาง console

ทำการ upload script ไปที่ Duo ในที่นี้จะตั่งชื่อว่า repl.js


จากนั้นใช้ putty ssh ไปที่ Duo เปลี่ยน directory ไปที่เราเก็บ file script จากนั้นรัน script ด้วยคำสั่ง node repl


เมื่อสามารถติดต่อกับบอร์ดได้แล้ว ก็จะ print คำว่า Ready event. Repl instance auto-initialized! ออกมาทาง console นั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะทำงานในโหมดของ REPL แล้ว ให้เราพิมพ์คำสั่ง hello() ลงใน putty console


จากนั้นกด enter เราก็จะเห็นคำว่า Hello World ออกมาทาง console ของ putty


ต่อไปเราจะทำการปรับปรุง code เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของ LED บนบอร์ด (D13)ในที่นี้เราจะมีอยู่ 4 คำสั่งคือ
  1. on()  สั่ง  On LED
  2. off() สั่ง Off  LED
  3. start(interval) เรียกการใช้งาน ไฟกระพริบ โดยมี option ของคาบเวลาจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้
  4. stop() หยุดการทำงานของ ไฟกระพริบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น