วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Linkit Smart 7688 Duo (ตอนที่ 1)


หลังจากหายไปนานไม่ได้เขียน blog มาหลายเดือน มาประเดิมเรื่องใหม่กันสำหรับการใช้งาน Linkit Smart 7688 Duo ในปัจจุบันตอนนี้ Linkit Smart 7688 จะมีอยู่สองรุ่น คือ

  1. Linkit Smart 7688
  2. Linkit Smart 7688 Duo
ทั่งสองรุ่นต่างกันยังไง? ต่างกันตรงที่ มีกับไม่มี ATmega32u4 โดยที่รุ่นที่มีคำว่า Duo ต่อท้ายจะมี ATmega32u4 และการใช้งานขา GPIO จะใช้ขา GPIO จาก ATmega32u4  ส่วนรุ่นที่ไม่มีคำว่า Duo ต่อท้ายจะใช้ขา GPIO จาก MPU โดยตรง

Linkit Smart 7688 Duo (Hardware)


Linkit Smart 7688 Duo (Pin layout)


จากข้างต้นที่บอกไปแล้วว่า Duo นั้นจะใช้ขา GPIO จาก ATmega32u4 แล้วจะเขียนโปรแกรมยังไงกันล่ะ ซึ่งมันมีอยู่สองแนวทาง

  1. เราต้องทำการเขียน Firmeare ลงใน ATmega32u4 ซ่ะก่อนโดยใช้ Tool Arduino IDE ในการพัฒนา
  2. เขียนด้วย NodeJS หรือ Python โดยที่ทาง ATmega32u4  จะต้องทำการติดตั่ง Firmware Standare Firmata โดยใช้ Tool Arduino IDE เช่นกัน ซึ่งจะต้องทำการติดตั่ง Linkit ผ่านทาง Board Menager ก่อน
ในที่นี้เราจะใช้วิธีที่สอง ก่อนจะใช้งานเราต้องมาทำการ ติดตั่ง Linkit ผ่านทาง Board Menager เสีก่อนก่อน โดยใช้ Arduino IDE 1.5.6 

ใน Arduino IDE ที่เมนู File คลิกที่เมนู Preferences จากนั้นป้อน http://download.labs.mediatek.com/package_mtk_linkit_smart_7688_test_index.json ลงใน Additional Boards Manager URLs


จากนั้นให้ไปที่เมนู Tool -> Board ->Board Manager


ให้มองหา Linkit Smart 7688 Duo แล้วกดปุ่ม Install


หลังจาก Install เร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดหน้าต่าง Board Manager แล้วไปที่ Tool -> Board มองหา Linkit Smart 7688 Duo เป็นอันว่าเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

จากนั้นต้องทำการ Upload Sketch Standare Firmata โดยจะต้องเปิด Sketch ขึ้นมา File -> Examples -> Firmata -> StandareFirmata จากนั้นให้มองหา Function ที่ชื่อว่า Setup ให้ลบบรรทัดตามรูปทิ้ง
แล้วทำการเพิ่ม 2 บรรทัดนี้ลงไปแทน

Serial1.begin(57600);
Firmata.begin(Serial1);


ก่อนทำการ Upload  ให้แน่ใจว่าเราได้เลือก Board และ Port ถูกต้อง โดยที่ Board ต้องเป็น  Linkit Smart 7688 Duo และ Port ตามของเครื่องแต่ละท่าน โดยที่สาน USB ต้องเสียบอยู่ที่  USB Power & MCU USB Port 

หลังจากทำการ Upload Sketch เสร็จเรียบร้อยเราก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น