วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ESP8266 Update NodeMCU Firmware

วันนี้ได้มีโอกาศมานั่งเขียนหลังจากที่ สร้างเอาไว้นานแล้ว จะมาแนะนำการ up firmware สำหรับ ESP8266  เพื่อให้สามารถใช้งาน NodeMCU สำหรับ firmware Download ได้ที่นี่จากนั้นให้ต่อวงจรตามรูป

Wiring
  • RX -> TX
  • TX -> RX
  • CH_PD -> 3.3V
  • GPIO 0 -> GND
  • VCC -> 3.3V
  • GND -> GNDจากนั้นก็เปิดโปรแกรม ESP8266Flasher เลือก Com Port ให้ตรงกับอุปกรณ์ของเรา


จากนั้นเลือกที่ Tab Config ที่ Address 0x00000 กดที่ปุมรูปเฟืองแล้วเลือก File ที่ Download มา จากนั้นกดปุ่ม Flash(F) 


ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด โปรแกรมก็จะทำการ upload firmware ให้เราหน้าที่เราก็คือรอจนกว่าจะเสร็จ


หลังจาก upload เสร็จให้เราดึงสาย GPIO0 ออกแล้วปิดไฟที่จ่ายให้กับ Module .แล้วเปิด Serial Terminal ขึ้นมากำหนด Baudrate = 9600 จากนั้นก็เปิดไฟให้กับ Module ที่ Terminal ต้องขึ้นตามรูปเป็นอันใช้งานได้

Donate

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น