วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Lua Interactive Mode

หลังจากที่เราได้ Update Firmware ของ ESP8266 ให้สามารถใช้งาน NodeMCU ได้แล้วเราก็จะสามารถเขียนโปรแกรม(Script) ด้วยภาษา Lua กับ NodeMCU ได้แล้ว ตอนเริ่มใช้งานครั้งแรกเราจะเห็นการแสดง Version ของ NodeMCU ดังรูป


เรามาลอง Hello World กันก่อนเลยพิมพ์ print("Hello World") ลงใน Terminal แล้วกด Enter


NodeMCU ก็จะพิมพ์คำว่า Hello World ออกมาทาง Terminal ตอไปเราจะมาลองหาค่าบวกของตัวเลขผ่านทาง Terminal ให้เราพิมพ์ =1 + 1 แล้วกด Enter


ต่อไปเราจะมาลองต่อ String 2 ค่าเข้สด้วยกัน  ให้เราพิมพ์ ="A".."B"ส่วนรูปแบบของภาษา Lua เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่


Donate

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น