วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Hello Blink

จากที่เราได้ทดลองการทำงานกับ GPIO ของ NodeMCU ด้วยภาษา Lua กันแล้วคราวนี้เราจะมาลองเขียนไฟกระพริบขั้นเทพกัน

Wiring

 • RX -> TX
 • TX -> RX
 • CH_PD -> 3.3V
 • GPIO 0 -> GND
 • VCC -> 3.3V
 • GND -> GND

ใน NodeMCU จะมี Timer ให้เราใช้งานได้ง่ายๆ ส่วน Module อื่น ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

tmr.alarm()

Description

alarm time.

Syntax

tmr.alarm(id, interval, repeat, function do())

Parameters

id: 0~6, alarmer id. Interval: alarm time, unit: millisecond
repeat: 0 - one time alarm, 1 - repeat
function do(): callback function for alarm timed out

Returns

nil

Example

  -- print "hello world" every 1000ms
  tmr.alarm(0, 1000, 1, function() print("hello world") end )

tmr.stop()

Description

stop alarm.

Syntax

tmr.stop(id)

Parameters

id: 0~6, alarmer id.

Returns

nil

Example

  -- print "hello world" every 1000ms
  tmr.alarm(1, 1000, 1, function() print("hello world") end )

  -- something else

  -- stop alarm
  tmr.stop(1)

ให้ทดลองเขียน Code ใน SerialTerminal ดังนี้แล้วดูผล

Donate

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น