วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วยภาษา Lua

สำหรับเครื่องมือที่ใช้พัฒนาผมเองได้ทดสอบมาหลายคัวแล้ว ในที่นี้จะมีอยู่สองตัวที่แนะนำ

โดยส่วนตัวผมชอบ ESPlorer มากกว่าเพราะมี Editor ที่มี Syntax Highlighter ทำให้เราเขียน Script แล้วดูง่ายขึ้น
LuaLoader 

ESPlorer


Donate

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น